Kontakt


Masz problem z urządzeniem?
Przejdź na stronę
POMOC TECHNICZNA

Thank you! Your submission has been received!
Thank you! Your submission has been received!

Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych

Administratorem danych osobowych przekazywanych przy pomocy tego formularza jest MODECOM POLSKA Sp. z o.o., siedziba spółki: ul. Puławska 145, 02-715 Warszawa, NIP: 123-13-26-759, Regon: 365706668 (dalej MODECOM/Administrator).

W sprawach związanych z ochroną danych osobowych możesz się skontaktować z Administratorem za pomocą:

  • poczty elektronicznej: dane.osobowe@modecom.eu,
  • pocztą tradycyjną, na adres: MODECOM POLSKA Sp. z o.o., ul. Puławska 145, 02-715 Warszawa, z dopiskiem „Ochrona danych osobowych”.

Twoje dane mogą być przetwarzane w celu:

  • wysłania na podany adres e-mail odpowiedzi na zadane pytanie,
  • monitorowania odwiedzin strony internetowej oraz gromadzenia statystyk odwiedzin.

Twoje dane będą przetwarzane przez naszych pracowników. Niektóre dane (jak adres IP) mogą również zostać przekazane do Google Ireland Limited, ponieważ korzystamy z narzędzi, takich jak Google reCAPTCHA oraz Google Analytics.

Będziemy przechowywać Twoje dane przez okres niezbędny do udzielenia odpowiedzi na pytanie.

Informujemy, że masz prawo dostępu do Twoich danych osobowych przetwarzanych przez MODECOM, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz do przenoszenia danych. Masz również prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie. Cofnięcie zgody może uniemożliwić obsługę zapytania przez nasz zespół wsparcia technicznego.

W dowolnym momencie masz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Wymagamy podania Twoich danych osobowych (imienia i nazwiska, adresu e-mail), ponieważ są one niezbędne do udzielenia odpowiedzi na zadane pytanie. Niepodanie ich lub podanie nieprawdziwych danych uniemożliwi nam udzielenie odpowiedzi.