PRIVACY POLICY

Niniejszy dokument określa warunki przetwarzania danych osobowych (zwanych dalej również „danymi”) i plików cookies w obszarze sklepu internetowego volcanogaming.pl, prowadzonego za pośrednictwem strony internetowej, udostępnionej pod adresem URL: volcanogaming.pl, zwanej dalej „Sklepem”.

SPIS TREŚCI

§1. JAK SKONTAKTOWAĆ SIĘ Z ADMINISTRATOREM DANYCH

§2. NA JAKIEJ PODSTAWIE PRZETWARZAMY TWOJE DANE

§3. INFORMACJE O PRZETWARZANIU DANYCH W CELU ZAWARCIA I REALIZACJI UMÓW, EWENTUALNEGO DOCHODZENIA ROSZCZEŃ ORAZ OBRONY PRZED NIMI

§4. INFORMACJE O PRZETWARZANIU DANYCH W CELU PRZESYŁANIA NEWSLETTERA

§5. INFORMACJE O PRZETWARZANIU DANYCH W CELU PRZESYŁANIA POWIADOMIEŃ

§6. INFORMACJE O PRZETWARZANIU DANYCH W CELU MARKETINGU BEZPOŚREDNIEGO ORAZ O PROFILOWANIU

§7. INFORMACJE O PRZETWARZANIU DANYCH W CELU ZAPEWNIENIA BEZPIECZEŃSTWA

§8. INFORMACJE O ODBIORCACH DANYCH

§9. BEZWZGLĘDNE UPRAWNIENIA OSÓB, KTÓRYCH DANE SĄ PRZETWARZANE

§10. WZGLĘDNE UPRAWNIENIA OSÓB, KTÓRYCH DANE SĄ PRZETWARZANE

§11. PLIKI COOKIES - WPROWADZENIE

§12. PLIKI COOKIES ADMINISTRATORA DANYCH

§13. PLIKI COOKIES PODMIOTÓW TRZECICH

§14. ZGODA NA UŻYWANIE PLIKÓW COOKIES I ZARZĄDZANIE NIMI

§15. PAMIĘĆ PODRĘCZNA

§16. ODNOŚNIKI DO INNYCH STRON INTERNETOWYCH LUB OPROGRAMOWANIA

§17. ZMIANY POLITYKI PRYWATNOŚCI I PLIKÓW COOKIES

§1. JAK SKONTAKTOWAĆ SIĘ Z ADMINISTRATOREM DANYCH

Administratorem danych osobowych przetwarzanych w ramach Sklepu jest MODECOM POLSKA Sp. z o.o., z siedzibą w Warszawie (02-715) przy ul. Puławska 145, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000643267, NIP: 1231326759 oraz REGON: 365706668.

Z Administratorem danych można się skontaktować pod numerem telefonu: 22 102 52 13 oraz przy użyciu adresu e-mail: sklep@modecom.eu.

§2. NA JAKIEJ PODSTAWIE PRZETWARZAMY TWOJE DANE

Zbierając dane osobowe, zawsze informujemy o podstawie prawnej ich przetwarzania. Wynika ona z przepisów RODO (Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE - ogólnego rozporządzenia o ochronie danych). Gdy informujemy o:

• art.6 pkt 1 lit. a) RODO – oznacza to, że przetwarzamy dane osobowe na podstawie otrzymanej zgody,

• art.6 pkt 1 lit. b) RODO – oznacza to, że przetwarzamy dane osobowe, ponieważ są one niezbędne do wykonania umowy lub do podjęcia działań przed jej zawarciem, na otrzymane żądanie,

• art.6 pkt 1 lit. c) RODO – oznacza to, że przetwarzamy dane osobowe w celu wypełnienia obowiązku prawnego,

• art.6 pkt 1 lit. f) RODO – oznacza to, że przetwarzamy dane osobowe w celu wykonania prawnie uzasadnionych interesów.

§3. INFORMACJE O PRZETWARZANIU DANYCH W CELU ZAWARCIA I REALIZACJI UMÓW, EWENTUALNEGO DOCHODZENIA ROSZCZEŃ ORAZ OBRONY PRZED NIMI

1. Możemy przetwarzać dane osobowe niezbędne w celu realizacji zawartej z Tobą umowy. Jednak jeszcze przed jej zawarciem, możemy przetwarzać dane osobowe niezbędne w celu podjęcia działań na Twoje żądanie. Przetwarzanie tych danych odbywa się na podstawie art. 6 pkt 1 lit. b) RODO.

2. W trakcie realizacji umowy oraz po jej wykonaniu przetwarzamy dane osobowe jej strony w celu ewentualnego rozpatrywania roszczeń, a także ich dochodzenia. Naszym prawnie uzasadnionym interesem jest przykładowo możliwość udzielenia odpowiedzi na ewentualną reklamację, do czego jesteśmy zobowiązani na podstawie odrębnych przepisów prawa cywilnego. W takim przypadku będziemy przetwarzać dane osobowe w oparciu o prawnie uzasadniony interes, jakim jest obrona przed ewentualnymi roszczeniami lub ich dochodzenie. Przetwarzanie tych danych odbywa się na podstawie art. 6 pkt 1 lit. f) RODO.

3. Będziemy przechowywać te dane przez okres niezbędny do realizacji oznaczonych celów, nie później niż do czasu przedawnienia roszczeń wynikających z odrębnych przepisów prawa.

4. Przysługuje Tobie prawo dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, a także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego. W sytuacji przetwarzania danych w celu określonym w pkt 2, masz także prawo do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania.

5. Podanie tych danych jest dobrowolne, jednak brak podania tych danych uniemożliwi zawarcie umowy lub jej realizację.

6. Odbiorcami tych danych są: nasz hostingodawca, dostawca usługi poczty elektronicznej, dostawca usług IT, dostawcy usług przewozowych, dostawca oprogramowania służącego do obsługi faktur, dostawca usług płatności elektronicznych, dostawca usług prawnych, doradczych i windykacyjnych oraz inni dostawcy usług, z których korzystamy w ramach oznaczonego celu.

§4. INFORMACJE O PRZETWARZANIU DANYCH W CELU PRZESYŁANIA NEWSLETTERA

1. Umożliwiamy zapisanie się na listę odbiorców naszego newslettera. Jeżeli skorzystałeś z tej funkcjonalności, przetwarzamy Twoje dane osobowe właśnie w celu jego przesyłania. Newsletter może zawierać treści reklamowe, handlowe lub marketingowe.

2. Przetwarzanie tych danych odbywa się na podstawie art. 6 pkt 1 lit. f) RODO.

3. Masz prawo do wypisania się z newslettera w dowolnym momencie.

4. Będziemy przechowywać Twoje dane do czasu wypisania się z listy subskrybentów lub do czasu zaprzestania przez nas przesyłania newslettera.

5. Przysługuje Tobie prawo dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, a także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.

6. Podanie tych danych jest dobrowolne, jednak brak podania tych danych uniemożliwi przesyłanie newslettera.

7. Odbiorcami tych danych są: nasz hostingodawca, dostawca usług IT, dostawca usługi poczty elektronicznej i dostawca usługi wysyłania newslettera.

§5. INFORMACJE O PRZETWARZANIU DANYCH W CELU PRZESYŁANIA POWIADOMIEŃ

1. Umożliwiamy zapisanie się na listę odbiorców naszych powiadomień, wyświetlanych za pośrednictwem przeglądarki internetowej. Jeżeli skorzystałeś z tej funkcjonalności, przetwarzamy Twoje dane osobowe właśnie w celu jego przesyłania. Powiadomienia mogą zawierać treści reklamowe, handlowe lub marketingowe.

2. Przetwarzanie tych danych odbywa się na podstawie Twojej zgody i tym samym art. 6 pkt 1 lit. a) RODO.

3. Masz prawo do cofnięcia udzielonej zgody w dowolnym momencie. Jednakże cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem wcześniejszego przetwarzania danych.

4. Będziemy przechowywać Twoje dane do czasu wycofania udzielonej zgody. W przypadku gdy nigdy jej nie cofniesz, będziemy przetwarzać Twoje dane do czasu zaprzestania przez nas przesyłania powiadomień.

5. Możesz cofnąć zgodę na przetwarzanie danych w swojej przeglądarce internetowej.

6. Przysługuje Tobie prawo dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, a także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.

7. Podanie tych danych jest dobrowolne, jednak brak podania tych danych uniemożliwi przesyłanie powiadomień.

8. Odbiorcami tych danych są: nasz hostingodawca i dostawca usługi wysyłania powiadomień.

§6. INFORMACJE O PRZETWARZANIU DANYCH W CELU MARKETINGU BEZPOŚREDNIEGO ORAZ O PROFILOWANIU

1. Możemy przetwarzać Twoje dane osobowe w celu marketingu bezpośredniego. Dzieje się to na przykład wówczas, gdy odpowiadamy na Twoją wiadomość, przedstawiając szczegóły naszej oferty.

2. W celu marketingu bezpośredniego możemy korzystać z profilowania, polegającego na zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji o wyświetleniu Tobie reklam. Decyzja ta jest podejmowana na podstawie podejmowanych przez Ciebie czynności w Sklepie, a w szczególności na podstawie zawartych umów lub przeglądanych stron. W praktyce, profilowanie wspomaga użyteczność naszego Sklepu, pozwalając na zaprezentowanie Tobie treści, które potencjalnie mogą Ciebie interesować.

3. Przetwarzanie tych danych odbywa się na podstawie art. 6 pkt 1 lit. f) RODO.

4. Będziemy przechowywać Twoje dane do czasu niezbędnego dla celu realizacji.

5. Przysługuje Tobie prawo dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, a także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.

6. Masz prawo nie podlegać profilowaniu, chyba że wyraziłeś na to zgodę. Jednak wówczas, podstawą przetwarzania Twoich danych będzie udzielona zgoda (art. 6 pkt 1 lit a) RODO), którą możesz cofnąć w dowolnym momencie. Wówczas także, Twoje dane będą przetwarzane do czasu cofnięcia udzielonej zgody.

7. Podanie tych danych jest dobrowolne, a brak podania tych danych uniemożliwi realizację bezpośrednich działań marketingowych.

8. Odbiorcami tych danych są: nasz hostingodawca, dostawca usług IT, dostawca usługi poczty elektronicznej, i dostawca komunikatora dostępnego na stronie internetowej Sklepu.

§7. INFORMACJE O PRZETWARZANIU DANYCH W CELU ZAPEWNIENIA BEZPIECZEŃSTWA

1. Od momentu gdy uruchamiasz naszą stronę internetową, w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług przetwarzamy takie dane, jak:

• publiczny adres IP urządzenia, z którego nadeszło zapytanie,

• typ i język przeglądarki,

• data i godzina zapytania,

• liczba wysyłanych przez serwer bajtów,

• adres URL uprzednio odwiedzonej strony, w przypadku gdy odwiedziny nastąpiły przy użyciu tego odnośnika,

• informacje o błędach, jakie nastąpiły przy realizacji zapytania.

2. Naszym prawnie uzasadnionym interesem w tym przetwarzaniu jest prowadzenie dzienników zdarzeń serwera i zabezpieczanie Sklepu przed potencjalnymi atakami hakerskimi i innymi nadużyciami. W tym, możliwość ustalenia adresu IP osoby wykonującej niedozwoloną czynność w obszarze Sklepu, taką jak próba łamania zabezpieczeń, czy publikacja treści zabronionych, czy próby niedozwolonych działań z użyciem naszych serwerów.

3. Przetwarzanie tych danych odbywa się na podstawie art. 6 pkt 1 lit. f) RODO.

4. Będziemy przechowywać te dane przez okres niezbędny do realizacji oznaczonych celów, nie później niż do czasu przedawnienia roszczeń wynikających z odrębnych przepisów prawa.

5. Przysługuje Tobie prawo dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, a także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.

6. Podanie tych danych jest warunkiem korzystania ze Sklepu. Brak podania tych danych uniemożliwi korzystanie ze Sklepu.

7. Odbiorcą tych danych jest nasz hostingodawca i dostawca usług IT.

§8. INFORMACJE O ODBIORCACH DANYCH

Przetwarzając dane osobowe, korzystamy z usług zewnętrznych. Dlatego odbiorcami Twoich danych osobowych mogą być podmioty trzecie. Zbierając dane osobowe, zawsze informujemy o tych odbiorcach, jednak z uwagi na prymat czytelności komunikatu, czynimy to skrótowo. Dlatego niniejszym wyjaśniamy, że gdy informujemy o poszczególnych kategoriach odbiorców, są to następujące podmioty:

• Dostawca usług przewozowych / kurierzy: InPost S.A, ul. Wielicka 28, 30-552 Kraków; DPD Polska Sp. z o.o., ul. Mineralna 15, 02-274 Warszawa.

• Dostawca usług IT: Shopify International Ltd., Attn: Data Protection Officer, c/o Intertrust Ireland, 2nd Floor 1-2 Victoria.

• Hostingodawca: Shopify International Ltd., Attn: Data Protection Officer, c/o Intertrust Ireland, 2nd Floor 1-2 Victoria.

• Dostawca usług poczty elektronicznej: Microsoft Ireland Operations Limited, Attn: Data Protection Officer, One Microsoft Place, South County.

• Dostawca komunikatora: Meta Platforms Inc. 1 Hacker Way, Menlo Park, CA 94025, Stany Zjednoczone.

• Dostawca oprogramowania służącego do obsługi faktur: Comarch S.A. Al. Jana Pawła II 39A, 31-864 Kraków.

• Dostawca usług prawnych / doradczych / windykacyjnych – ci usługodawcy są ustanawiani indywidualnie, w przypadku powstania każdorazowego zapotrzebowania.

• Dostawca usługi wysyłania newslettera: The Rocket Science Group, LLC, 675 Ponce de Leon Ave NE, Suite 5000, Atlanta, GA 30308 Stany Zjednoczone.

• Dostawca usług płatności elektronicznych: PayU S.A, ul. Grunwaldzka 182, 60-166 Poznań; Stripe Payments Europe, Ltd., Grand Canal Street Lower, Grand Canal Dock, Dublin, Irlandia.

§9. BEZWZGLĘDNE UPRAWNIENIA OSÓB, KTÓRYCH DANE SĄ PRZETWARZANE

Gdy piszemy o uprawnieniach związanych z przetwarzaniem Twoich danych osobowych, odnosimy się do niżej opisanych uprawnień. Możliwość skorzystania z poniższych uprawnień jest niezależna od podstawy prawnej przetwarzania danych osobowych.

Prawo dostępu do danych

Masz prawo do uzyskania od nas potwierdzenia, czy przetwarzamy dotyczące Ciebie dane osobowe. Jeżeli tak jest, masz prawo do uzyskania dostępu do tych danych, a także otrzymania dodatkowych informacji o:

• celach przetwarzania,

• categories of relevant data,

• recipients or categories of recipients to whom the data has been or will be disclosed, in particular recipients in third countries or international organizations,

• if possible, the planned data storage period, and if this is not possible, the criteria for determining this period,

• the right to request us to rectify, delete or limit data processing, to object to such processing, as well as the right to lodge a complaint with the supervisory authority,

• the source of the data, if your data was not collected from you,

• automated decision-making, including profiling and the principles of making such decisions, as well as the importance and expected consequences of such processing for you.

After receiving such a request, we are obliged to provide a copy of the personal data being processed. If such a request is received electronically and unless we receive any other objection, we will also provide information electronically.

The right to rectify data

You have the right to request that we immediately correct any inaccurate personal data relating to you. Taking into account the purposes of processing, you have the right to request that incomplete personal data be completed, including by providing an additional statement.

The right to delete data (to be forgotten)

You have the right to request that we immediately delete your personal data. We are then obliged to delete personal data without undue delay if one of the following circumstances occurs:

• you have withdrawn your consent to the processing of your personal data and we have no other basis for processing them,

• you have successfully objected to the processing of your data,

• Your personal data was processed unlawfully,

• Your personal data must be deleted in order to comply with the legal obligation,

• Your data was collected in connection with offering information society services.

The right to restrict processing

You have the right to request us to restrict processing in the following cases:

• when you question the accuracy of the data - for a period enabling us to check their accuracy,

• the processing is unlawful and you oppose the deletion of the data and instead request the restriction of their use,

• we no longer need personal data for processing purposes, but you need it to establish, pursue or defend claims,

• you have objected to the processing of your data - until it is determined whether our legitimate grounds override the grounds for your objection.

Automated decisions, including profiling

You have the right not to be subject to a decision that is based solely on automated processing, including profiling, and produces legal effects concerning you or similarly significantly affects you.

The law does not apply if this decision:

• is necessary to conclude or perform a contract between you and us,

• is permitted by EU law or the law of the Republic of Poland and which provides for appropriate measures to protect your rights, freedoms and legitimate interests, or

• is based on your explicit consent.

The right to lodge a complaint

You have the right to lodge a complaint regarding the processing of your personal data to the supervisory authority: President of the Office for Personal Data Protection, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, tel. 22 531 03 00, fax. 22 531 03 01, e-mail: kancelaria@uodo.gov.pl.

§10. WZGLĘDNE UPRAWNIENIA OSÓB, KTÓRYCH DANE SĄ PRZETWARZANE

When we write about the rights related to the processing of your personal data, we refer to the rights described below. The possibility of using them always depends on the legal basis for the processing of personal data.

The right to withdraw consent to processing

If we process your personal data on the basis of your consent, you have the right to withdraw your consent at any time. Naturally, withdrawal of consent does not affect the lawfulness of previous processing of personal data.

The right to transfer data

You have the right to receive your personal data that you have provided to us in a structured, commonly used and machine-readable format. You also have the right to send this personal data to another administrator without any hindrance from us, if the processing takes place:

• based on consent or contract, and

• in an automated manner.

When exercising the right to transfer data, you have the right to request that your personal data be sent directly by us to another administrator, if technically possible. This right must not adversely affect the rights and freedoms of others.

Right to object

If we process your personal data pursuant to Art. 6 point 1 letter f) GDPR, you have the right to object to the processing of this data for reasons related to your particular situation.

We are then no longer permitted to process this personal data unless we demonstrate the existence of:

• important, legitimate grounds for processing, and these grounds must override your interests, rights and freedoms, or

• grounds for establishing, pursuing or defending claims.

Also, if you object to the processing of your personal data for direct marketing purposes, we will not be able to process it for such purposes.

§11. PLIKI COOKIES - WPROWADZENIE

The Store's website uses cookies. These are commonly used, small files containing a string of characters that are sent and saved on the end device (e.g. computer, laptop, tablet, smartphone) used when visiting the Store. This information is sent to the memory of the browser used, which sends it back the next time you visit the website. We can categorize cookies using three division methods.

In terms of the purposes of using cookies, we distinguish three categories:

• Necessary files - these files enable the proper operation of the website and its functionalities, e.g. authentication or security cookies. Without saving them on your device, you will not be able to use the website.

• Analytical files – these files enable monitoring of opened websites, traffic sources, and duration of stay on the website. Without saving them, the use of the website's functionality will not be limited.

• Advertising files – these files enable the display of personalized advertisements within or outside the website. Without saving them, the use of the website's functionality will not be limited.

• Social media files – these files allow you to display the fan page in the website area and like it. Without saving them, the use of the website's functionality will not be limited.

In terms of their validity period, we distinguish two categories of cookies:

• session files – existing until the end of a given session,

• persistent files – existing after the session ends.

In terms of distinguishing the entity administering cookies, we distinguish:

• our cookies,

• third party cookies.

§12. PLIKI COOKIES ADMINISTRATORA DANYCH

The cookies we administer allow for:

• access authentication,

• maintaining the session after logging in,

• securing the Store against hacker attacks,

• "remembering" the content of fields in completed forms by the browser (optional),

• "remembering" the items added to the cart by the browser.

This makes using the Store's functionality easier and more enjoyable.

§13. PLIKI COOKIES PODMIOTÓW TRZECICH

The use of third-party cookies is subject to the privacy and cookie policies applied by these entities.

GOOGLE

We use cookies administered by Google Inc. 1600 Amphitheater Pkwy, Mountain View, CA 94043, United States for services:

• Google Ads – advertising files used to conduct and assess the quality of advertising campaigns implemented using the Google Ads service,

• Google Analytics – analytical files used to study user behavior and traffic and to prepare traffic statistics,

Collected by Google Inc., they are anonymous and aggregated. In particular, they do not contain identifying features (understood as personal data) of the Store users. By using the above-mentioned services, we collect data such as the sources of users visiting the Store, as well as their behavior on the Store's website, information about the devices and browsers they use, IP address, domain, demographic data (age, gender), interests and data geographical.

More information in this regard can be found here: https://policies.google.com/technologies/cookies?hl=pl

FACEBOOK

We use files administered by Facebook Inc. 1 Hacker Way, Menlo Park, CA 94025, United States:

• Functional cookies used by Facebook Inc. 1 Hacker Way, Menlo Park, CA 94025, United States. These files may be used to connect your account on the external social networking site Facebook with your account in the Store. These files may also be used to process your actions performed using the "Share" or "Like" buttons on Facebook. The processing of these activities may be public.

• Advertising pixel tags used by Facebook Inc. 1 Hacker Way, Menlo Park, CA 94025, United States. These are elements published in digital content and enable recording information, e.g. about activity carried out on the website, as well as assessing the effectiveness of advertising. Pixel tag management Facebook Inc. is possible via Facebook, in its user panel

More information in this regard can be found here: https://www.facebook.com/policies/cookies/

The use of third-party cookies is subject to the privacy and cookies policies applied by these entities. Current third-party policies in this regard can be found on the websites mentioned above and here: https://www.e-regulaminy.pl/biuletyn/polityki-prywatnosci-i-plikow-cookies/.

§14. ZGODA NA UŻYWANIE PLIKÓW COOKIES I ZARZĄDZANIE NIMI

With the exception of essential cookies, their processing is based on the user's consent.

Consent to the processing of cookies is voluntary and may be withdrawn at any time. However, please remember that failure to consent to the use of certain cookies may result in limitations in the use of the Store and its functionality, or even prevent its use.

Consent to the processing of cookies may be granted:

• using software settings installed in the telecommunications end device used by the user,

• by using a button containing a declaration of consent to the processing of cookies or confirmation of reading its terms and conditions,

• using the settings available in the website area.

§15. PAMIĘĆ PODRĘCZNA

When you use the Store's website, we may automatically use the cache installed on your device. As part of the local memory, it is possible to store data between sessions, i.e. between subsequent visits to the Store's website. The purpose of using the cache is to speed up the use of the Store by eliminating the situation in which the same data would be repeatedly downloaded from the Store, thus burdening the user's Internet connection. The cache can also store information such as your login password.

§16. ODNOŚNIKI DO INNYCH STRON INTERNETOWYCH LUB OPROGRAMOWANIA

The store may contain links to other websites or software. We are not responsible for the privacy policy and cookie processing principles applicable on these websites or in this software. We recommend that you read the privacy and cookie policies of these websites or software after visiting them or before installing them.

§17. ZMIANY POLITYKI PRYWATNOŚCI I PLIKÓW COOKIES

1. The privacy and cookies policy comes into force on the date of publication on the Store's website.

2. The Privacy and Cookies Policy is changed by publishing its new content on the Store's website.

3. Information about changes to the Privacy and Cookies Policy is published on the Store's website, no later than 3 days before the date of its new wording.